Sözleşme ve Resmi Dökümanlar

Bir şirket franchise vermeye hazırlanırken,  gerçekleştirilmesi gereken pek çok aşama vardır. Yasal belgelerin hazırlanması bu aşamaların en önemlilerindendir.

 • Franchise Lisans Sözleşmesi
 • Ön Protokol
 • Kira ve Alt Kira Sözleşmeleri

BigBiz Danışmanlık stratejik ve operasyonel problemler  ile ilgili dokümanlarda şirket avukatı ile beraber çalışır ve danışmanlık yapar. Bu danışmanlığın içeriğinde hem Franchisor and Franchisee’ ler için başarı ve karlılığa etki edenler faktörler vardır.  BigBiz yasal belgeler konusunda uzun yıllardır kazandığı tecrübe ve birikim sayesinde, geleceği ayakları basan bir şekilde hayal etmenizi sağlayarak, uzun süreli hakların korunmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılmasında önemli yönlendirmelerde bulunur.

Aşağıdaki maddelerin Franchise Lisans Sözleşmenizde bulunması hayati önem taşır;

 • Sözleşmenin süresi, verilen bölge ve haritası, verilen haklar ve beklenen yükümlülükler net olarak tanımlanmalıdır.
 • Cezai şartlar ve devreye sokmak için hızlı müdahale edilebilmesini sağlayan önemli nüanslar gözardı edilmemelidir.
 • Sözleşmenin rekabet kurallarına uygunluğu kontrol ettirilmelidir.
 • Franchisee eksiksiz ve bütün bir şekilde mülki haklarını anladığını, beyan ettiğini, kabul ve taahhüt ettiğini bilmelidir.
 • Franchisee’nin Franchisor’un eşitlik felsefesini anlaması önemlidir, hatta daha da önemli olan nokta ise: Ürün,üretim ve operasyon mekaniklerinin Franchise sisteminin kesinlikle uyulması gereken, “ olmazsa olmazları” olduğudur.
 • Bir Franchisee  belli bir dönem için, belli bir bölgede, marka kullanım haklarını almalı ve buna karşın markanın sorumluluklarını da yüklenmelidir.

Ve ayrıca sisteme katılma esnasında Franchisee adaylarına aşağıdaki 3 maddenin iyice anlatılması gerekir:

 • Franchisor’ a ödenen isim hakkı herhangi bir şey alındığı için değil, Franchisor’un  sistemi büyütmesi, geliştirmesi, yeni Franchisee’lerin sisteme katılmasının sağlanması ve şubelerin daha  kaliteli olması için ödenen paradır. Franschisor’un bunları sağlaması için yeni ve mevcut franchiseelere eğitim vermesi, mimari danışmanlık ve inşaat sürecine destek, kiralama danışmanlığı, açılış sürecinde desteği  vermekle yükümlüdür.
 • Royalty; Franchisee’lerin Franchisor’lara ödedikleri sadece basit bir para değildir. Royalty; Franchisee’ lerin Franchisor’ın  markasını, operasyon sistemini ve devamlılık gösteren performansını geliştirmesi için ödediği paradır.
 • Markanın diğer Franchisee’leri rakip değildir. Onlar  markanın daha fazla pazar payına sahip olabilmesi için, daha fazla kullanıcı ve daha fazla müşteri elde etme konusunda işbirliği yapan üyeleridir.

Franchise Lisans Sözleşmesi imzalanmadan önce muhakkak Ön Protokol imzalanmalıdır. Bu Ön Protokol Lisans Sözleşmesinin imzalanacağı zamana kadar geçecek Nişanlılık döneminde Franchisor’un haklarını koruyacak bir protokoldür. Bu ön protokol;  Gizlilik, Eğitim ve Bölgenin kısa bir süre için  obsiyonlanması gibi konuları içermelidir.

Perakende de lokasyonların uzun vadede yerinin korunması büyük önem taşır. Bu nedenle Kira Sözleşmelerinin her zaman Franchisor’un üzerine olması ve Franchisee’ye Alt Kira sözleşmesi ile devir edilmesi önerilmektedir.

Samsun Marka olarak yasal belgelerin hazırlanması konusunda çözüm ortaklığı yapmak üzere bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz.