Marka Sınıflandırılması

Bir marka ancak ve sadece tescil başvurunda belirtilmiş olan mal ve hizmet sınıflarında tescil olunabilir. Başvuru yapılmadan önce markanın kullanılacağı sınıf ve sektör tam olarak tesbit edilmeli ve buna göre başvuru yapılmalıdır.

Markaların tescil edilebilecekleri mal ve hizmet sınıfları Nice Sözleşmesi olarak anılan bir uluslarararası anlaşma ile sınıflandırılmışlardır. Seçilen mal ve hizmetler markanın kullanılacağı mal ve hizmetlerle uyuşması büyük önem arz etmektedir. Uygun olmayan bir sınıfta tescil başvurusunun yapılması markadan beklenen korumanın sağlanmasına engel olacağı gibi markanın kullanılmamasından dolayı iptal edilmesine de sebep olabilir.

Türk Marka Hukuku sistemine göre tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde kullanılmayan markalar iptal olunabilmektedir.

Bir marka bir mal ve hizmetler için bir defa tescil edilebildiğinden , sınıf seçiminde markanın  ilerde kullanılması düşünülen mal ve hizmetler de göz önüne alınması gerekmektedir. Aksi takdirde kullanılması istenen yeni sınıflar için aynı marka hakkında yeni tescil başvurusu yapılması gerekmektedir.

KRONOLOJİ
Geçerlilik tarihi: 01.01.2012 -01.01.2013 / Taraf olduğumuz Nis Anlaşmasına göre mal/hizmet listesine ilişkin gözden geçirmeler ve güncellemeler 5 yıllık periyotlar ile yapılmaktadır, Marka sınıflandırılmasına ilişkin listenin 10 uncu baskı -2012 versiyonu doğrultusunda 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 28 Ocak 2012 tarih ve 28187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Geçerlilik tarihi: 01.01.2013 –Halen geçerli  / Taraf olduğumuz Nis Anlaşmasına göre mal/hizmet listesine ilişkin olarak, Marka sınıflandırılmasına ilişkin listenin 10 uncu baskı -2013 versiyonu doğrultusunda 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 25 Aralık 2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.