Marka Tescil Başvuru Evrakları

Tüzel Kişi Başvurularında (Ltd. ve A.Ş. gibi)

  1. Firmanın faaliyet belgesi (Ticaret veya sanayi odaları, esnaf odaları veya vergi dairelerinden alınabilmektedir.)
  2. Marka örneği.
  3. Vekaletname. (Noter tastiği gerekmez)

Gerçek kişi başvurularında (Şahıs firmaları, adi ortaklıklar, şahıslar gibi)

  1. Başvuranın nüfus cüzdanı fotokopisi, Verig No ve Vergi Dairesi
  2. Marka örneği.
  3. Vekaletname. (Noter tastiği gerekmez)