Tescil Edilemeyecek Markalar

556 sayılı kanun hükmünde kararname hükümlerine göre tescil edilemeyecek markalar aşağıda verilmiştir.

1) Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

2) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markalar ( örnek : 25. sınıfta eşarp için tescil edilmiş ‘sinem’ markası varken yine aynı sınıfta aynı markanın tescili mümkün değildir.Ancak farklı sınıflarda müracaat edilirse tescili mümkündür.)

3) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf”, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar (örnek : şekerlemeler için tatlı ibareli marka, gömlek için keten gömlek markası, çerezler için taptaze çerez, pideler için Karadeniz pidesi )

4) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar, ( örnek: doktor, mühendis, avukat v.b.)

5) Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler, (örnek : bıçaklar için keskin bıçak, mobilyalar için oyma mobilya v.s.)

6) Mal veya hizmeti niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar (köfte için İnegöl köfte, lokumlar için Safranbolu lokumu v.s.)

7) Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek markalar ( NASA, OECD V.S.)

8) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanlar içeren markalar (LADY DİANA, TSE, TBMM)

9) Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesine göre tanınmış markalar, ( ARÇELİK, BOSCH, ÖZDİLEK)

10) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar, (KURAN, FATİHA)

11) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar.( SALAK, APTAL V.S.)

Buna göre yukarıdaki tanıma uymayan markalar tescil edilemez.