Marka Tescil

Bir işletmenin olmazsa olmazı, TPE nezdinde markasının tescilli olmasıdır. Marka tescili, patent, faydalı model tescili ve marka danışmanlık hizmetleri Samsun Marka tarafından yürütülmektedir.

SAMSUN MARKA MARKA TESCİL HİZMETLERİ Bir işletmenin özellikle dijital mecrada yer alacak bir işletmenin olmazsa olmazı markasının tescilli olmasıdır. Samsun Marka firmamızı daha çok yeni girişimciler ile kurumsallaşmaya çalışan firmalar tercih ettiğinden başlangıç olarak logo tasarım ve tasarlanan bu logonun tescil işleminin yapılmasını sağlarız. Peki marka tescil nedir? İşletmelerin ürün veya hizmetlerini, bir başka işletmenin ürün veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan sözcüklerden, kişi adlarından, ünvanlardan, şekillerden, harflerden, sayılardan oluşan her türlü işaret ve sembollere Marka denir.

İşletmeler uzun yıllar emek harcayarak büyüttükleri ürün ve hizmetlerinin adlarını, simgelerini, logolarını, ünvanlarını; Markalar ticaret unvanlarında yer alıp, ticaret siciline kayıt ettirilmiş olsa dahi 556 Sayılı Markaların Korunması hakkında KHK hükümlerince belirtildiği gibi Türk Patent Enstitüsü’nce tescil etmemişlerse yasal olarak o markanın sahibi değillerdir.

Marka tescil işleminden önce şirketiniz adına tescil edeceğiniz markanız için marka araştırma ve marka sorgulama yapmalısınız. Bu işlemleri resmi bir marka vekili aracılığı ile yapmanızı önermekteyiz. Marka başvuru aşaması ve sonrasında itirazlarla karşılaşmamak için markanızın daha önceden tescil edilip edilmediğini veya daha önceden tescil edilen bir marka ile ciddi oranda bir benzerlik gösterip göstermediği hususunda yeterli araştırma yapmalısınız.

Marka araştırmanızı internet üzerinden yapabilirsiniz. Genel olarak arama motorları vasıtasıyla marka olarak tescil ettirmek istediğiniz isim veya kelimenin internette ne şekilde yer aldığı, sizden önce başka kişiler tarafından marka olarak veya başka bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı hususunda gerekli incelemeleri yapabilirsiniz.

Daha önce markanızın isim ve sembol olarak tescil edilmediğini tespit ettiğiniz andan itibaren Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil işlemleriniz başlatabilirsiniz. Marka tescil işlemini gerçekleştirdikten sonra şirketinize özel olarak .com.tr uzantılı olarak markanıza ait internet alan adını da kayıt etmeniz (satın almanız) mümkündür.

Tescilli markalar şirketlerin ticari emtiası/malı şeklinde işlem görmektedir.

Alınır, satılır, devredilir…Marka sahibi olunca neler yapılabilir?

  • Franchise verilebilir.
  • Lisans yöntemi ile markanız kiralanabilir.
  • KOSGEB girişimci ve kurumsallaşma teşviklerinden yararlanabilir.
  • Teminat göstererek banka işlemlerinde kullanılabilir.
  • Com.tr Alan adına sahip olunabilir.